Bemer.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan suomi.bemergroup.com/fi.

Fysioterapia

Fysioterapia on nimensä mukaisesti fyysistä terapiaa, joka usein tähtää kuntoutumiseen esimerkiksi leikkauksen tai trauman jäljiltä. Terapiassa pyritään ensisijaisesti palauttamaan kyky omatoimiseen elämään ja poistamaan kipu. Fysioterapia ei aina vaadi onnettomuutta tai leikkausta, vaan sitä voidaan toteuttaa myös ennaltaehkäisevästi. Fysioterapia voi monista tuntua väkinäiseltä ja siksi itsensä palkitseminen on tärkeää. Klikkaa Suomicasinolle ja löydä sopivin pelisivusto juuri sinulle.

Kuntoutuja itse on tärkeässä roolissa fysioterapiassa

Fysioterapia ei suinkaan noudata tarkasti tiettyä samaa kaavaa, vaan kuntoutumisohjelma räätälöidään jokaiselle kuntoutujalle erikseen. Kuntoutujalla on siinä hyvin tärkeä rooli ja oma aktiivisuus on merkittävä osa kuntoutumisen onnistumisessa.

Myös fysioterapeutin on tärkeää kuunnella kuntoutujaa ja seurata tämän edistymistä tarkasti. Suunnitelmaa on tarvittaessa oltava valmis muuttamaan, mikäli kuntoutuminen ei edistykään toivotulla tai odotetulla tavalla. Kuntoutujan realistinen asenne on myös tärkeässä osassa, sillä liian korkeat odotukset heti alkuun johtavat usein turhautumiseen. Kuntoutuminen on usein pitkä ja vaativa prosessi, joka vaatii fyysisen vahvistumisen lisäksi myös henkistä kasvamista.

Kuka saa toimia fysioterapeuttina?

Fysioterapeutti on Suomessa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja toiminnan harjoittamiseen vaaditaan 3,5 vuotta kestävä AMK-tutkinto. Fysioterapeutin opintoihin kuuluu runsaasti erilaisia ammatillisia opintoja ja harjoittelua. Opiskelijat muun muassa pohtivat toimimista ammattihenkilöinä ja fysioterapeutin ammattiin kuuluvia erilaisia näkökulmia. Harjoittelussa syvennetään omaa osaamista ja pyritään näkemään fysioterapeutin työnkuva mahdollisimman laajasti, jonka lisäksi luonnollisesti opitaan fysioterapeutin työtä ja erilaisia kuntouttamismuotoja.

MItä fysioterapialla voi saavuttaa?

Fysioterapian kokonaistavoite on nimenomaan toimintakyvyn palautus ja kivuttomuus, mutta sovellettaessa fysioterapiaa ennaltaehkäisevästi, voidaan tähdätä enemmänkin toimintakyvyn ylläpitoon. Tähän voi kuulua esimerkiksi tiettyjen lihasryhmien vahvistaminen ja liikkuvuuden parantaminen. Ennaltaehkäisevä fysioterapia onkin usein todella kannattavaa, sillä monessa tapauksessa oireiden ennaltaehkäisy on helpompaa kun niiden hoitaminen vasta oireiden ilmennyttyä.

Fysioterapeutit tekevät usein yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden, farmaseuttien ja sairaanhoitajien kanssa, joten kyseessä on moniulotteinen hoitomuoto, joka tähtää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Fysioterapeutit voivat olla myös konsultoivassa roolissa esimerkiksi työpaikoilla, joissa suunnitellaan työntekijöiden parempaa työhyvinvointia ja vaikkapa pienempää kuormittavuutta. Kyseessä on siis hyvin monipuolinen ala.